Skip to Content
Kompasset – en liten øy i Halsjøen i Våler, på grensen mellom Norge og Sverige. Når vannstanden ikke er for høy, kan man komme seg over med sykkel via denne grustangen. Området er blant turstrekningene med tilhørende avstikkere som SLF har stjerneklassifisert. Underlag, landskap og trafikksikkerhet er noe av det som er blitt vurdert. Begge foto: Liv Jorstad Paulsen

De to siste årene har syklister fra SLF på oppdrag syklet og vurdert rundt 1000 km langs nasjonale og regionale sykkelruter. Dette arbeidet har SLF nå videreutviklet og presenterer nå turkvalitet med stjernevurdering av 10 ulike kriterier.

Hva er det egentlig som gjør en sykkeltur bra? Og finnes det en god måte å kvantifisere eller vurdere en sykkelturs kvalitet på? Med 5-stjernerssystemet ønsker SLF å gjøre det enklere for folk å danne seg et bilde av en tur på forhånd.  I 2021 er det planlagt å stjerneklassifisere fem ruter i Norge.

Syklister er forskjellige, men man mange vil nok ønske seg elementer som trygge sykkelforhold, jevnt underlag uten for mye motbakker og et tiltalende landskap. Om det i tillegg finnes skilting, servicetilbud, attraksjoner og opplevelser langs ruta, vil det ofte være et pluss. Ved hjelp av registreringer gjort med Rutesjekk-appen, får man et godt bilde av disse faktorene, og data herfra er i stor grad grunnlaget for vurderingen i stjernesystemet.

Har sett til Tyskland og Danmark

I arbeidet med stjernesystemet har SLF hentet verdifull kunnskap fra søsterorganisasjonene i Danmark og Tyskland. ADFC i Tyskland har lenge tilbudt kvalitetsvurderinger av sykkelruter, og ifølge Louise Böhler – turismeansvarlig i ADFC – er dette etterspurt av tursyklister.

Underveis i syklingen stanser SLFs tester hver kilometer og legger inn data

 

SLF har også gjennomført en egen undersøkelse om tursykling blant SLFs medlemmer. De legger særlig vekt på tilgang til kart, informasjon om lengde på turer og gode turbeskrivelser når de skal ut på tur. I tillegg er type underlag, trafikkforhold og trygghet informasjon som bør være lett tilgjengelig, viser svarene fra medlemmene. Dette har vært nyttige tilbakemeldinger i arbeidet med det nye klassifiseringssystemet.

Hvordan fungerer det?

Det som gir stjerner, er blant annet trygghetsfaktoren beregnet av Rutesjekk. Om det er mye separat sykkelvei, og/eller lav fartsgrense og lite trafikk, gir det seg utslag i stjernevurderingen.  Andre faktorer som teller positiv, er fast underlag, lite samlet stigning, god skilting, god dekning med servicetilbud og attraksjoner og opplevelser. Det gjøres også en vurdering av scenisk kvalitet langs ruta.

Med stjernevurderingen kan man se hva hver enkelt tur scorer på de forskjellige kriteriene. Få stjerner på for eksempel underlag, stigning og turistinfrastruktur betyr ikke at turen er «dårlig». For den eventyrlystne syklist som ønsker utfordringer utenfor allfarvei, kan det være nettopp grusveier, motbakker og villmark han ser etter.

Rutesjekk meter for meter

Underveis i syklingen stanser SLFs tester hver kilometer og legger inn data om trafikkmengde, underlag, fartsgrense og sykkelinfrastruktur i Rutesjekk-appen. Dette gir grunnlaget for beregning av trygghetsfaktor for hver kilometer av ruta. I tillegg registreres servicetilbud, severdigheter, rasteplasser og eventuelle feil skilting, ødelagte skilt eller manglende skilting. Alle registreringer stedfestes.

Rutesjekk er planlagt benyttet på flere strekninger langs de nasjonale sykkelrutene i løpet av sommeren. Selve konseptet med Rutesjekk kommer fra Dansk Cykelturisme og er tilpasset til norske forhold.

De ulike delkriteriene som ligger til grunn for utdeling av stjerner, vektlegges slik:

Kriterier Vekting
Trafikksikkerhet og trygghet 20 %
Stigning per dagsetappe 15 %
Underlag 10 %
Skilting og merking 10 %
Turistinfrastruktur per dagsetappe 40–60 km 10 %
Scenisk kvalitet 10 %
Opplevelse og tilbud per dagsetappe 10 %
Tilkoblingsmuligheter til offentlig transport 5 %
Markedsføring og informasjon 5 %
Elsykkelvennlighet 5 %
Skilting og merking av ruter er en viktig del av tilretteleggingen for tursyklister.
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights