Skip to Content
Fylkes- og kommunestyrevalget 2023:

Valg2023: Er du opptatt av sykkel? 

Kun 1 av 3 føler seg trygge når de sykler. For å gjøre sykling enkelt, trygt og effektivt har vi derfor utformet 12 enkle grep til kommunepolitikere, slik at de utvikle gode miljøer som setter mennesker i sentrum. Det eneste som kreves er politisk vilje for å gjennomføre tiltakene.  

Når man tilrettelegger for god, effektiv og trygg sykling, gir det bedre bomiljø, bedre folkehelse, smart transportbruk og klimagevinst. Husk at sykkelpolitikk er viktig lokalpolitikk, og spesielt relevant i forbindelse med årets lokalvalg. Vår sykkelundersøkelse i 2022 viste at manglende trygghet er viktigst årsak for hvorfor mange lar sykkelen stå. 

Vi vil at barna våre skal vokse opp i gode og trygge bomiljø

Diskuter sykkelpolitikk  

Disse tipsene er en hjelpende hånd for kommunepolitikerne slik at de kan få på plass god sykkelpolitikk raskt i tråd med folks ønsker, se faktaboks under. Når du møter en politiker på valg, kan du ta opp våre anbefalinger for bedre sykkeltilrettelegging.

Se under for liste over de 12 forslagene, som lavere fartsgrenser for biler spesielt i hjertesoner rundt barnehager og skoler. Noen politikere er mer opptatt av god sykkeltilrettelegging enn andre. Her varierer partiene en del, men det kan også variere mellom enkeltpolitikere, uansett farge. Derfor er sykkel et viktig tema å ta opp med alle.  

12 anbefalinger for å utvikle gode bomiljø og sykkeltilrettelegging:

Sett folk først, med feitere fortauer der det trengs
Gjør 30 km/t, med noen unntak, til den normale fartsgrensen i byen
Anlegg gå- eller sykkelgater i form av midlertidige «sommargater»
Frigjør plass ved å enveisregulere flere gater som i dag er toveisregulerte
Lag snarveier for gående og syklende, og omveier for biltrafikken
Reduserer kjørebanebredden til et minimum og gi restebredden til de myke trafikantene
Muliggjør sykling mot strømmen i eget sykkelfelt på enveisregulerte gater
Etabler bilfrie hjertesoner for aktive barn i nærmiljøet rundt skoler
Erstatt noen bilparkeringer nærmest kryss med universelle sykkelstativer
Stramme opp kryss med innsnevrete og opphøyde fotgjengerfelt
Opprett en tilskuddsordning for sykkelvennlige arbeidsplasser
Prioriter god helårsdrift av prioriterte gå- og sykkeltraséer

Er du politiker som er på valg?

For politikere på valg er dette et svært nyttig verktøy i debatter om bymiljø, folkehelse og bærekraft. Husk at over halve befolkningen eier en sykkel, mange av dem bruker sykkelen sin hver uke, og er opptatt av at det utvikles gode og trygge bomiljø gjennom smart politikk for sykkeltilrettelegging.  

Våre anbefalinger:
✅ kan gjennomføres raskt
✅ grepene er billige
✅ krever få eller ingen reguleringsendringer
✅ er kvalitetssikret
✅ gir stor effekt allerede i løpet av en valgperiode. 

Les mer om de 12 anbefalingene her. 

Med denne verktøykassen får du som politiker gode anbefalinger til sykkelvennlig lokalpolitkk.
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights