Skip to Content
Usikker hvem du skal stemme for? Vi hjelper deg med veivalget!

SLF Lillestrøm og omegn har i flere år undersøkt lokale partiprogram for å hjelpe våre medlemmer og andre lokale syklister til å ta et godt veivalg. Også i år har vi bedt alle de partier som stiller til valg til å sende oss sitt partiprogram og til å beskrive egen sykkelpolitikk. I løpet av august skal vi publisere egen rapport der vi beskriver sykkelpolitikken til alle 16 partier som stiller til valg i Lillestrøm kommune.

I tillegg har vi invitert alle partier til å bli med oss på sykkeltur i midten av august. Det er mye å snakke om og fordi det er til sammen 16 partier som stiller til valg har vi satt av tid til fem sykkelturer totalt. Turene vil ha ulik lengde, varighet og fokus på ulike sykkeltema, se oversikt nedenfor:

På de lengre lørdagsturer skal vi etter plan ha fokus på den planlagte sykkelekspressvegen fra Lillestrøm til Oslo og behovet for sammenhengende sykkelvegnett (også mellom Fetsund og Sørumsand!). På de kortere turer tirsdag, onsdag og torsdag blir det forhåpentligvis god anledning til å prate om tema som sykkelgaten/e i Lillestrøm, trygge skoleveger (inkl hjertesoner), sykkelparkering ved Lillestrøm stasjon mm og Sykling uten alder (dvs tilrettelegging for sykkelturer med de eldste beboere i kommunen). Men syklistene som deltar på våre turer kan selvfølgelig også ta opp egne spørsmål og forslag med de deltakende (og lyttende) politikerne!

Alle turer beskrives nærmere på vår Facebookside. Det er obligatorisk påmelding (første mann til mølla) pr mail til lillestrom@syklistene.no (senest dagen før turen). Så bli med – og ta gjerne kontakt med politikere fra “ditt parti” for å høre om og når vedkommende er med oss på tur. God tur – og godt valg!

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights