Skip to Content

Påmelding til Den nasjonale sykkelkonferansen

Den nasjonale sykkelkonferansen er dessverre avlyst på grunn av Corona-situasjonen som pågår i Norge nå.


Påmeldingsbetingelser

Alle påmeldte skal umiddelbart motta en bekreftelse på konferansepåmelding per e-post. Din påmelding er bindende når den er mottatt hos oss. Påmeldte deltakere som er forhindret i å møte på konferansen, kan erstattes av en annen deltaker fra samme organisasjon – dersom det gis skriftlig beskjed innen 15. mai. Det tas forbehold om endringer i programmet.

Siste frist for påmelding er 5. mai.

Back to top
Verified by MonsterInsights