Skip to Content

Kartlegging og rådgivning

Syklistenes landsforening kan tilby rådgivning og en mer grundig kartlegging av sykkeltilretteleggingen ved skolene, på oppdrag fra kommuner og andre regioner. Gjennom god tilrettelegging viser man at man anerkjenner de helsemessige og miljømessige fordelene ved at elever går og sykler til skolen.


For kommuner og regioner, som har behov for bistand til tilrettelegging for sykkel ved sine undervisningsbygg, kan SLF bistå med å kartlegge tilstanden og anbefale gode tiltak. Et slikt engasjement vil innebære fysisk befaring på de områdene som skal vurderes og utbedres. I forbindelse med befaringen vil det også gjennomføres samtaler med skoleledelsen, for å innhente relevant informasjon knyttet til blant annet sykkelopplæring, informasjon og elever og ansattes reisevaner.

Befaringen på skoleområdene for å se på den fysiske tilretteleggingen, vil fokusere på parkeringsmulighetene for sykkel og de trafikale forholdene i umiddelbar nærhet til skolen. Sykkelparkeringen vil bli vurdert med hensyn til kapasitet, kvalitet, sikkerhet og lokasjon. Når det gjelder de trafikale forholdene på skoleområdet, vil særlig adkomstforhold, slippsoner og eventuelle hindringer for syklister være viktige vurderingspunkter.

I etterkant av befaringen vil det bli utarbeidet en rapport som inneholder en evaluering av dagens situasjon, med konkrete tiltak for bedret tilrettelegging. Ta kontakt med oss på post@syklistene.no med en kort beskrivelse av din region sitt behov, for mer informasjon om hvilke tjenester vi kan bistå med!

Mekkestasjon og fastmonterte sykkelstativer på barneskole.
Back to top