Skip to Content
Valg 2023: Hvordan få politikerne til å finne gode sykkel-løsninger?

Verktøykasse for bedre og smartere sykling

Syklistenes Landsforening lanserer nå en verktøykasse, slik at politikerne enkelt skal kunne legge til rette for sykling. Verktøykassen består av tiltak som er enkle og billige å gjennomføre, som gir stor effekt.  ­

− Det kreves ikke så mye annet enn politisk vilje for å gjennomføre de tolv tiltakene. De kan gjennomføre dem raskt, grepene er billige og krever få eller ingen reguleringsendringer. Samtidig gir det stor effekt allerede i løpet av en valgperiode, sier Eline Oftedal, generalsekretær i Syklistenes Landsforening.

Verktøykassen består av 12 konkrete forslag til politikere i hele landet, uansett farge. Denne verktøykassen gir dem en hjelpende hånd for å utvikle god samferdselspolitikk som fremmer aktiv transport, som gåing og sykling.

En sommergate er et eksempel på sykkelgate som gir godt bymiljø
En sommergate er et eksempel som gir godt miljø for alle

Les mer om Verktøykassen her. 

Les mer om kartleggingen av de ulike politiske partiene

Myke trafikanter i høysetet 

Gående og syklende trenger å få større plass i gatebildet enn i dag. Det å omdisponere gatearealer fra bil til bredere fortau, vegetasjon, hyggelig opphold eller sykkelveier gir positiv effekt på folkehelse, miljø og trivsel. Bilen har vært det viktigste å tilrettelegge for lenge, nå er det mennesker og gode bymiljøer som er viktigst. Verktøykassen, og våre forslag hjelper også kommuner til å utvikle gode løsninger i tråd med nasjonale transportmål.

− Etter å ha mottatt disse verktøyene skal det være vanskelig, om ikke umulig, for den enkelte politiker å si at de ikke makter eller evner å satse på sykling i sin kommune, sier Oftedal.

Er du ikke medlem enda i Syklistenes Landsforening?
Bli medlem i dag, klikk her

Ulike behov i ulike kommuner   

Verktøykassen og de forslagene som ligger i den setter fokus på hvordan ulike lokale løsningene for sykkeltilrettelegging kan gjennomføres i praksis. Noen steder kan det være snakk om å etablere en midlertidig «sommergate», andre steder kan man gjøre en enveiskjørt gate lovlig for sykkel i motgående kjøreretning eller å lage tryggere nærmiljøer for barn. Flere tiltak kan være aktuelle i de fleste kommuner.

− Vi vet at flere av disse forslagene er gode hverdagsløsninger som er viktige for bærekraftige og attraktive livsmiljøer. Verktøykassen er full av konkret tiltak som gjør dette mulig i praksis, slik at kommuner tilrettelegger bedre i folks hverdag, sier Oftedal.

Vertøykassas 12 enkle grep

Her er grepene i Verktøykasse for økt aktiv transport som inviterer innbyggerne til mer aktiv transport. Dette vil igjen styrke folkehelsen, gi miljøgevinster og gjøre byer og tettsteder i Norge til bedre steder å bo og leve i – både for den som er åtte og 80 år gammel. Les mer om verktøykassen her. 

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights