Skip to Content
I Sannergata har bilparkering blitt fjernet til fordel for sykkelfelt.

Utbyggingen av sykkelveier i Oslo har skutt fart: I år etablerte kommunen nærmere 9 kilometer med sykkelfelt og sykkelvei, og over 9 kilometer av det eksisterende sykkelveinettet ble oppgradert med rød asfalt og breddeutvidelse. Til sammenligning ble det i gjennomsnitt bygget bare 1,5 kilometer med ny sykkeltilrettelegging per år i perioden 2005-2015.

Til neste år planlegger byrådet å bygge 12 km ny sykkelvei.

– Hovedårsaken til denne kraftige økningen er at vi er villige til å fjerne en del gateparkering for bil for å gjøre plass til sykkelfelt, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MdG).

I kommunens spørreundersøkelse om sykkel fra 2016 er bedre tilrettelegging det viktigste tiltaket for å få flere til å sykle. Årsaken er at mange ikke føler seg trygge på sykkel i Oslo. Det har likevel vært en positiv utvikling fra forrige gang undersøkelsen ble gjennomført, i 2013.

– Internasjonal erfaring viser at et trygt og sammenhengende sykkelveinett er det viktigste tiltaket for å få flere til å sykle, og nå ser vi at dette gjør seg gjeldende i Oslo, sier byråden.

Hittil i år har det også vært en kraftig økning i sykkeltrafikken i Oslo på 17,6 prosent sammenlignet med i fjor, ifølge Oslo kommunes sykkeltellere. For å nå byrådets mål om at en av firee reiser skal skje på sykkel innen 2025, må den årlige veksten i sykkeltrafikk være på rundt 12 prosent de neste 7 årene.

Økningen har vært mye større i vintermånedene enn i sommerhalvåret. I perioden desember til februar 2016 var det en vekst på 38 prosent, mot 15 prosent i sommerhalvåret.

– Dette viser at bedre tilrettelegging, samt brøyting og feiing av sykkelveinettet, gjør det mer fristende å sykle hele året, sier Berg.

Vinteren 2015/2016 var den første vinteren at Oslo kommune satset skikkelig på vinterdrift av sykkelveinettet. Denne satsingen trappes opp i 2018 med enda bedre snørydding og et prøveprosjekt med bruk av miljøvennlig salting. Se egen sak.

Rød asfalt i Christian Kroghs gate.
Annonse
Annonse
Back to top