Skip to Content

Av: Marte Østmoe. Illustrasjoner: Halogen  

– Elsykkelen er en nøkkel til smart stedsutvikling, forteller tjenestedesigner i Halogen, Nikolai Øvrebekk.

Han forteller videre at i Nittedal lever de fleste et aktivt liv. Men flertallet ser på sykkelen som en rekreasjonsmulighet – ikke som et transportmiddel.

– Spørsmålet ble derfor: Hvordan kan vi bygge en kultur for å bruke sykkelen som transportmiddel? sier Øvrebekk. Designerne i Halogen har, sammen med ingeniør-, arkitektur- og konsulentselskapet Rambøll, kartlagt kommunen. De kom frem til at elsykkelen er nøkkelen til god stedsutvikling i Nittedal.

Les mer om våre 12 enkle grep til kommunene
for trygg, enkel og effektiv sykling. 

Nicolai Øvrebekk, Halogen
Nicolai Øvrebekk og Halogen jobber med hvordan bygge en kultur for å bruke sykkelen som transportmiddel, ikke bare rekreasjon. 

Design med folk, for folk 

Selskapet Halogen bruker designmetodikk for å løse problemer det ikke finnes enkle svar på. Nittedal kommune har en utfordring som er relevant for de fleste steder utenfor storbyene i Norge: Hvordan tilby transportløsninger som er attraktive alternativer til privatbilen i boligområder med lav tetthet?  

– For å tilrettelegge for ulike transportformer må vi forstå alle reisebehovene i en husstand, ikke bare enkeltreiser til jobb og skole, forteller Øvrebekk. 

Ikke medlem enda?
Bli medlem i dag i Syklistenes Landsforening. 

Ta en prat! 

Nittedal kommune har gode regionale kollektivtilbud, med Gjøvikbanen og fylkesveien som strekker seg gjennom hele dalen. Utfordringen er tilbudene internt i kommunen.  

Typografien gjorde nemlig sitt til at mange velger privatbilen. Det er mange høydemeter mellom toppen og bunnen av dalen, folk lever aktive liv med mye aktivitet, og det er mange barnefamilier og eldre.  

Ved å kombinere kvantitativ datainnhenting med dybdeintervjuer, kaffebesøk, fagsamlinger og samfunnsfagtime på Bjertnes VGS ble teamet godt kjent med ulike mennesker i ulike livssituasjoner i Nittedal.  

– Utviklingen av nye samferdselstjenester blir i stor grad styrt av “big data”. Men for å lage tjenester som treffer dem som skal bruke det, må vi også forstå folks transportbehov på et dypere plan. Hvis foreldre opplever at det er lite trygt å la ungene gå til skolen alene, kan de fort ende opp med å kjøre barna til skolen, og så ta bilen videre til jobb og andre aktiviteter, sier Øvrebekk.  

I tilfellet Nittedal kan han vise til en kartlegging av innbyggernes individuelle mobilitetsbehov.  I tillegg til dette ble prosjektet fulgt opp med en tverrfaglig tilnærming der Halogen og Rambøll tilrettela for god dialog mellom aktuelle partene i saken: Kommunen, innbyggere og reise- og mobilitetsaktører. 

– Målet med involveringen var å skape et engasjement rundt mulighetene som finnes i Nittedal, og diskutere hvilke tilbud som er relevante. 

Kartlegging av transporthverdagen for innbyggerne i Nittedal viser hvor nyttig sykkelen er.

Holdninger og vaner 

I prosjektperioden 2019 – 2020 ble det, på grunnlag av flere hjemmebesøk og dybdeintervju, lagt fram 10 hovedfunn knyttet til innbyggeres holdninger og erfaringer, samt Nittedal som sted. Det kom fram at nittedølingene foretrakk en aktiv livsstil. Halogen valgte nå, på grunnlag av dette, gripe fatt i denne positive holdningen som prosjektets motor.  

Innbyggeres behov var aktivitet. Hvordan utnytte dette til deres fordel? 

La bilen stå 

– For å endre folks vaner med å bruke bil som transport, anbefalte vi kommunen å jobbe mer aktivt i å engasjere innbyggerne. Med utgangspunkt i adferdsdesign, utarbeidet vi ulike konsepter for å skape engasjement for å bruke lette elektriske kjøretøy som ellastesykler og sparkesykler. Grunntanken er at kommunen tar utgangspunkt i mindre miljøer som borettslag, arbeidsplasser og foreninger, og gir dem god informasjon og gode tilbud for å teste ut og bruke for eksempel ellastesykler, sparkesykler og elsykler. Ved å gi folk mulighet til å teste hvordan disse tilbudene fungerer for dem, får innbyggerne selv erfare de positive sidene ved å la bilen stå. Kanskje er resultatet at de får klemt inn mer aktivitet i hverdagen, kjenne på mer frisk luft og ikke minst spart noen kroner på transport i året.  

Orden og oppførsel 

– Jeg tenker det er veldig viktig å tilrettelegge for at folk enkelt kan prøve ut ulike tilbud. Når man allerede betaler for kostnadene til en eller to biler, kan det være en stor investering å kjøpe en godt utstyrt elsykkel. Det er først når man ser på regnestykket med å redusere antall biler i husholdningen at man opplever de økonomiske gevinstene. For å gjøre det må man vite at det funker, og da må man få prøve. Adferdsdesign er lenge brukt av kommersielle aktører, som bonusordninger og tax-free som belønning i flybransjen, men det er lite brukt til mer samfunnsnyttige formål som å øke sykkelbruk og gange. Dette er et uforløst potensial i offentlig sektor, forklarer Øvrebekk. 

Han legger til at det kan oppleves inngripende for kommunen å tilrettelegge for kommersielle aktører.  Likevel tenker jeg at det er uunnværlig. Infrastrukturen som bygges til bilbruk er i aller høyeste grad en tilrettelegging for kommersielle aktører, sier Øvrebekk. 

Det enkle er det beste 

Under analysen av Nittedals utfordringer i kommunen ble det lagt fram ulike idéforsalg til offentlig transport som i mange tilfeller kunne erstatte privatbilen, som: Fleksibel aktivitetsbuss, transport på bestilling, autonom ringebuss, samt Dølingheisen, – det vil si en buss med plass til barnevogner og sykler slik at innbyggerne kan velge å ta buss opp bakkene og transportere seg selv ned bakkene. 

Forslagene innebar ulik grad av teknologi, men når det kom til å vurdere realiserbarheten og kostnadene til tjenesten kom rett og slett elsykkelen best ut. En elektrisk lastesykkel kan frakte barn og bagasje fra dør til dør på samme vis som privatbilen, og man har samme fleksibilitet. Det passer godt å sitere Douglas Adams: – Teknologi er et ord som beskriver noe som ikke fungerer helt enda. 

Ved å ta utgangspunkt i velkjent teknologi som det sykkelen er, og elsykkelen har blitt, kan man heller fokusere på hvordan man skal bygge kultur og tilrettelegge for bruken av denne teknologien. 

Verktøy for omstilling 

Nittedal har, ved hjelp av Halogen og Rambøll, fått gode verktøy for å finne en god retning på sine privatbil-utfordringer. Forslagene er mange, innovative og miljøvennlige både med tanke på klima og det sosiale miljøet. Samkjøring og felles-sykling til trening kan være samlende for folk.  Øvrebekk lar seg ikke affisere: – Mange i Norge er gode til å bytte over til utslippsfri elbil – Kanskje kan vi fortsette å kjøre med tanke på et utslippsperspektiv, men da trenger man mye vei og parkeringsplasser for å gjøre det mulig. Ved å øke sykkel, gange og kollektiv transport frigjør man mye plass, det øker livskvaliteten og sikkerheten i nabolagene og bomiljøene, og ikke minst, det blir mye kjekkere å sykle! 

Les om Halogens prosjekter på Digitaliseringsdirektoratets hjemmesider 

og i Oslo kommunes plan for å bygge nullutslippssone. 

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights