Skip to Content
Sykle til jobben-aksjonen 44 år på rad

• «Konkurransen der alle er stjerner» er mottoet for Sykle til jobben-aksjonen, som i år blir arrangert for 44. året på rad. Målet er å få ansatte i form. Så langt i år har aksjonen over 38 000 påmeldte deltakere, 3000 flere enn i fjor.

• Aksjonen går over 60 dager – fra 19. april til 17. juni. Deltakernes «jobb» er å bevege seg mest mulig og loggføre aktiviteten. Både lag og enkeltdeltakere kan være med.

• Årets tema er «den norske hverdagssyklisten». Aksjonen skal blant annet vise frem sykkelsituasjoner og gi tips og råd til hvordan man kommer i gang.
Kilde: sykletiljobben.no

Sykkelparkeringen i Oslo rådhus
Ansatte i Oslo rådhus som sykler til jobb, kan kjøre rett ned i kjelleren og parkere syklene i et eget parkeringsområde som også inkluderer mekkeplass med tilgang på mekkeutstyr. Dette har bidratt til at rådhuset nå er sertifisert som en Sykkelvennlig arbeidsplass. Foto: Roar Løkken

I mai og juni skal Sykle til jobben-aksjonen og Syklistenes Landsforening sammen velge tre vinnere i en uhøytidelig kåring der virksomhetene oppfordres til å løfte fram egen tilrettelegging for syklister og sykler. Kåringen inngår i lanseringen av Sykkelvennlig arbeidsplass, en sertifiseringstjeneste som Syklistenes Landsforening har startet opp denne våren.

Alle arbeidsplasser som er påmeldt i årets Sykle til jobben-aksjon, som er den 44. i rekken, kan delta. Tanken er å trekke fram virksomheter som viser at de gjør det lille ekstra som kan bidra til at flere sykler til jobben.

Ser etter kreative ideer

En jury med medlemmer fra Sykle til jobben-aksjonen og Syklistenes Landsforening vil kåre to arbeidsplasser blant annet ut fra disse kriteriene:

  • Fasiliteter for sykler – sykkelparkering inne og ute, muligheter for vask og reparasjoner m.m.
  • Fasiliteter for syklister – dusj- og garderobeanlegg, klesoppbevaring, tørkemulighet m.m.
  • Cirka antall ansatte – og andel av de ansatte – som sykler til jobben
  • Antall deltakere – og andel av ansatte – i Sykle til jobben

Engasjementet på den enkelte arbeidsplass er også viktig.

– Arbeidsplassene vil bli vurdert med utgangspunkt i god tilrettelegging, positiv stemning på arbeidsplassen knyttet til aktiv transport og ledelsens engasjement, kommenterer prosjektleder Lotte Frost i Sykle til jobben-aksjonen.

Hun oppfordrer virksomhetene til også å komme med kreative ideer og annet de har gjort for å bidra til at flere skal velge en aktiv reisevei til og fra jobb.

Trekker også ut en vinner

Vinnerne vil få en sykkelmekkestasjon fra Sykkelbyprodukter, som sponser konkurransen, til sin arbeidsplass. Produktet leveres med ni av de vanligste verktøyene for syklister.

I tillegg til selve kåringen blir en arbeidsplass trukket ut blant alle deltakende arbeidsplasser i Sykle til jobben med ti eller flere som sykler til jobben.

Søknadsfristen for å være med i konkurransen, er 29. mai.

– De som vil delta, velger selv format for søknaden, men ovenstående kriterier og en kort beskrivelse av arbeidsplassen må inkluderes i søknaden. Vær kreative! oppfordrer Frost.

Klikk her for å sende inn søknad.

Økt trivsel og bedre helse

Sertifiseringsordningen er lansert etter en pilotperiode der åtte arbeidsplasser fikk overrakt en plakett som synlig bevis for at de har lagt til rette for at ansatte skal sykle til jobb.

Sykkelvennlig arbeidsplass skal hjelpe virksomheter til å senke terskelen for at deres ansatte velger det eneste helsefremmende transportmiddelet på vei til jobb; sykkelen.

– En sykkelvennlig arbeidsplass bidrar til økt trivsel, bedre helse, forenklet logistikk og reduserte kostnader, framhever generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening.

Fakta om Sykkelvennlig arbeidsplass
Sertifiseringstjenesten — fra pilotperiode til permanent drift

• Syklistenes Landsforening har bygd opp sertifiseringsordningen Sykkelvennlig arbeidsplass i samarbeid med FutureBuilt . Etter en pilotpilotperiode der vi vurderte sykkelforholdene på åtte arbeidsplasser, ble sertifiseringstjenesten lansert i Oslo rådhus på verdens helsedag, 7. april 2017.

• Der fikk representanter for disse virksomhetene overrakt plaketter som synlig bevis på hvor godt de har lagt til rette for at ansatte skal velge sykkelen til, i og fra jobb. De første sertifiserte arbeidsplassene er kommunale og ligger i Oslo, Bærum, Asker og Drammen.

• De står sammen bak FutureBuilt, der målet er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur av høy kvalitet. Transport er ett av områdene FutureBuilt jobber med, deriblant god sykkeltilrettelegging.

• Nå kan andre private og offentlige virksomheter bli sertifisert på samme måte og oppnå gull-, sølv- eller bronsenivå, alt etter hvor høy score de oppnår. Tjenesten skal rulles ut til å bli en landsdekkende sertifiseringsordning.

Annonse
Back to top