Skip to Content
— En stor inspirasjon til arbeidet videre

Sykkelprisen til Lan Marie Nguyen Berg

Sykkelprisen 2018 går til Lan Marie Nguyen Berg. I begrunnelsen fra Syklistenes Landsforening roses hun for «tydelige politiske visjoner og ikke minst handlekraft på sykkelens vegne». — Denne prisen er en stor inspirasjon til arbeidet videre med å gjøre Oslo til en sykkelby. Vi har bare så vidt begynt! takker Berg.

– Jeg blir rørt og er utrolig glad for å motta denne prisen! sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.
Syklistenes Landsforenings begrunnelse for å tildele Lang Marie Nguyen Berg Sykkelprisen 2018

«Som talerør for norske syklister har Syklistenes Landsforening mange ganger etterlyst tydelige politiske visjoner og ikke minst handlekraft på sykkelens vegne. Dette har vært mangelvare. Til nå. Årets sykkelpris går til en person som har forandret mange syklisters kår.

Vedkommende har hatt et hovedansvar for en etterlengtet sykkelsatsing, som innebærer bygging av mange kilometer med ny sykkelinfrastruktur hvert år, for en ny standard for sykkeltilrettelegging, for bedre vedlikehold – året rundt, også om vinteren
Ja, vi kan ønske oss mer separat sykkelinfrastruktur – slik at det oppleves trygt og attraktivt for flere unge og eldre å sykle i byen. Men det kommer, tror vi. Dette er en god start.

Sykkelprisvinneren har sammen med sitt byråd satt hverdagssykling på kartet i Norge – og norsk sykkelsatsing på kartet internasjonalt. Byen som hun arbeider i og for – og som skifter til mer sykkelvennlig ham hver eneste dag – vant i fjor Den danske sykkelambassades pris «Leadership award for cycling promotion». Det var første gang en by, og ikke en person, vant denne prisen.

La oss høre noe av begrunnelsen: «Their ambitious goals, plans for a car-free city center and significant investments in cycling infrastructure in the coming years shows that this city is serious about cycling.» Og det er nettopp dette som langt på vei har manglet i Norge – at noen har vært «serious about cycling». Det har ofte vært stor avstand mellom retorikk og handling. Hos vår sykkelprisevinner har denne avstanden vært liten.

Det er blitt sagt at man ved prisutdelinger bør vurdere det offer som kandidatene har gitt for saken. Og vi trenger ikke å dykke langt ned i kommentarfeltene, leserbrevene og så videre for å oppdage at årets vinner har betalt en høy personlig pris for sitt engasjement. Hun har måtte utstå urimelige, usaklige og til tider usmakelige angrep, ofte på grunn av sitt sykkelengasjement.

Men hun har holdt stand. Det vitner om integritet og styrke, og det kan være passende å sitere Michelle Obama: «When they go low, we go high».

Meningsmålingene viser at hun har støtte, Oslo-borgere ønsker sykkeltilretteleggingen velkommen, de sier ja til bilrestriktive tiltak, og de ønsker en mer åpen, sunn, attraktiv, tilgjengelig og tryggere by for alle. Og det er hun med på å gi dem ved å legge til rette for sykling.»

Som talerør for norske syklister har Syklistenes Landsforening (SLF) mange ganger etterlyst tydelige politiske visjoner og ikke minst handlekraft på sykkelens vegne. Dette har vært mangelvare. Til nå.

Foreningen viser til at Lan Marie Nguyen Bergs innsats som byråd for miljø og samferdsel i Oslo har forandret mange syklisters kår i hovedstaden.

– En god start

«Hun har hatt et hovedansvar for en etterlengtet sykkelsatsing, som innebærer bygging av mange kilometer med ny sykkelinfrastruktur hvert år, for en ny standard for sykkeltilrettelegging og for bedre vedlikehold – året rundt, også om vinteren», heter det i begrunnelsen.

Der trekker foreningen også fram at «vi kan ønske oss mer separat sykkelinfrastruktur – slik at det oppleves trygt og attraktivt for flere unge og eldre å sykle i byen. Men det kommer, tror vi. Dette er en god start. Sykkelprisvinneren har sammen med sitt byråd satt hverdagssykling på kartet i Norge – og norsk sykkelsatsing på kartet internasjonalt».

– En pris til veldig mange»

Navnet på prisvinneren ble offentliggjort nå i kveld i forbindelse med en festmiddag under Den nasjonale sykkelkonferansen, som blir holdt i Sarpsborg og Fredrikstad. Begrunnelsen ble lest opp av lederen for SLFs hovedstyre, Jan Henrik Lund.

– Tusen hjertelig takk. Jeg blir rørt og er utrolig glad for å motta denne prisen! sier vinneren.

Hun hadde ikke anledning til å være til stede under offentliggjøringen grunnet budsjettkonferanse, men viser til at «dette er en pris til veldig mange i Oslo, som har jobbet beinhardt for en skikkelig sykkelsatsning.

– Vi vet at god sykkeltilrettelegging er et gode for hele byen – det bidrar til bedre luft, mindre trafikk og kø, bedre folkehelse og mer byliv! sier hun.

Fakta om Sykkelprisen

• Sykkelprisen er innstiftet av Syklistenes Landsforening og deles ut annethvert år i tilknytning til Den nasjonale sykkelkonferansen. Prisen kan tildeles en eller flere personer, en organisasjon eller bedrift, et medium eller en offentlig etat som på en særlig måte har fremmet bruk av sykkel i Norge.

• Lan Marie Nguyen Berg er den niende vinneren av Sykkelprisen, som er blitt delt ut annethvert år siden 2002. Blant tidligere vinnere er Aftenpostens «Sykkelpatruljen», forfatter og NRK-journalist Linda Eide og Nasjonalt råd for fysisk aktivitet.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights