Skip to Content
Den nasjonale sykkelkonferansen 2022

Kommuner inviteres til å søke

Syklistenes Landsforening (SLF) tar nå imot søknader om å være vertskap for Den nasjonale sykkelkonferansen 2022. Konferansen arrangeres annet hvert år av Syklistenes Landforening i samarbeid med vertskommune og andre partnere, og dette blir den tolvte konferansen i rekken.

Den nasjonale sykkelkonferansen er den største og viktigste møteplassen for alle som har sykkel som fag- og interessefelt – en gruppe som vokser for hvert år.

Sykkel er en sentral del av omstillingen til mer bærekraftig mobilitet, i Norge som i resten av verden. Gjennom nullvekstmål i personbiltrafikken, fortetting av bysentra og økt fokus på utvikling av attraktive, sunne og trygge byer og tettsteder fremstår sykkel som en del av løsningen.

Utlysning

Tidligere har utlysning og beslutning om vertskap blitt gjennomført ett år før konferansen. Denne gang vil vertskapet annonseres to år før, på Den nasjonale sykkelkonferansen i Stavanger 25.–26. mai 2020.

Den nasjonale sykkelkonferansen samler foredragsholdere fra både inn- og utland, og er den største og viktigste møteplassen for alle som har sykkel som fag- og interessefelt – en gruppe som vokser for hvert år. Konferansen går over to dager og samler 40–50 foredragsholdere og 300 deltagere. Konferansen skal inspirere, gi faglig påfyll og styrke deltakernes profesjonelle nettverk. Over 95% av tidligere deltakere mener at konferansen er en viktig sykkelfaglig arena i Norge.

Hva kreves av vertskapet?

SLF er arrangør av konferansen, og leder programkomitéen. Vertskommune med fylkeskommune eller andre partnere blir hovedsamarbeidspartner og medarrangør. Vertskapet forplikter seg til å bidra med et tilskudd til gjennomføring av konferansen, samt forestå middag og sykkeltur for deltagerne. Utover dette bærer SLF det økonomiske ansvar og risiko for konferansen.

Vertskapet deltar i programkomitéen og får poster i programmet, samt mulighet til å vise frem lokale tilbud og sykkeltiltak. Det tas sikte på å avholde utstillerdelen i umiddelbar nærhet til konferansen. Dette er SLF sitt ansvar, men inviterer gjerne vertskapet til samarbeid også her.

Kommuner, fylkeskommuner, bypakker eller andre som ønsker å søke om vertskapet, bes ta kontakt med generalsekretær Morgan Andersson for mer informasjon på morgan@syklistforeningen.no eller telefon 909 84 724.

Søknadsfrist er 15. mai 2020.

Annonse
Annonse
Back to top