Skip to Content

Støtt oss som medlem i dag!

Kun fire av ti voksne som sykler jevnlig i trafikken, synes det er lett å forstå vikepliktsreglene. Konsekvensen av et uklart regelverk er alvorlig, og vikepliktsregelverket for syklister er modent for ny gjennomgang, mener Syklistenes Landsforening. Dette er en av de viktige sakene som vi jobber med nå. Vi trenger ditt medlemskap for å gjøre dette.


En undersøkelse som ble gjennomført av Respons Analyse på vegne av Statens vegvesen i juli i 2016, viser blant annet at kun 38 prosent krysset av for at de synes det er lett å forstå vikepliktsreglene. De som svarte, var personer over 18 år som sykler jevnlig i trafikken.
– Dette er svar fra voksne, øvede syklister – som sykler ofte i trafikken. Hva da med våre barn? Vi jobber for at alle skal kunne sykle trygt og sikkert. Slik det er nå, blir mye ansvar lagt på syklistene, en uensartet gruppe bestående av barn, voksne og eldre, med ulikt ferdighetsnivå og trafikkforståelse. Vi jobber for at regelverket må endres til fordel for syklistene. Kommenterer lederen i Syklistenes Landsforening.

Hvorfor være medlem i Syklistenes Landsforening?

• støtte vårt arbeid for at det skal bli tryggere og mer attraktivt å sykle i Norge.
• få 3 utgaver av medlemsmagasinet årlig
• benytte gode medlemsfordeler

 

  • Les mer om vår politikk her.

Type medlemskap


Det er ingen bindingstid, du kan når som helst melde deg ut.

Personalia

Betaling

Betaling skjer årlig


Meld deg inn via Vipps

For iPhone

1. Gå inn i Vipps
2. Trykk på «kjøp og betal»
3. Søk opp 77190 eller Syklistenes Landsforening
4. Velg medlemskap og betal direkte i Vipps

For Android

1. Gå inn i Vipps
2. Trykk på «betal» eller «pay»
3. Søk opp 77190 eller Syklistenes Landsforening
4. Velg medlemskap og betal direkte i Vipps

 

Syklistenes Landsforening er en ideell, uavhengig forening for hverdagssyklistene. SLF er syklistenes talerør inn mot myndighetene. Vi arbeider for at det skal bli tryggere og mer attraktivt å sykle i Norge. Vi trenger deg som medlem for å gjøre dette! Ved å bli medlem av Syklistenes Landsforening støtter du vårt arbeid og får gode medlemsfordeler. Her finner du spørsmål og svar om medlemskapet.

Back to top