Skip to Content
Feilinformasjon fra politiet og veivesenet

Det er lovlig å sykle langs Ring 3

«Her trener sykkellaget ulovlig på Ring 3 i Oslo», skrev tv2.no i en nyhetssak i dag, bygd på uttalelser fra politiet og Statens vegvesen. Dette viser seg å være feilinformasjon, siden det ikke finnes noen bestemmelser som begrenser sykling på denne riksveien.

https://www.tv2.no/a/9862764/
Nyheten slik den ble presentert på tv2.no, hentet fra Twitter – før Syklistenes Landsforening kontaktet redaksjonen og kommenterte saken.

Saken er illustrert med en video av et sykkellag som trener på riksvei 150, også kalt Ring 3.

– Ring 3 er forbudt for gående og syklister, uttalte lederen av Oslo-politiets trafikkorps. Han viste til at eieren av veien, altså Statens vegvesen, bestemmer hvorvidt det skal være lov å sykle der, bygd på en fagmessig vurdering av trafikksikkerheten på strekningen.

Ingen egen bestemmelse

Problemet er at den 15 kilometer lange strekningen, som har to felt i hver retning, ikke har en enhetlig skilting som forteller at sykling ikke er tillatt. Og Syklistenes Landsforening (SLF) har i dag fått bekreftet av leder for Statens vegvesens trafikkseksjon i Oslo – som var sitert i TV 2-saken – at det heller ikke foreligger noen egen bestemmelse som forbyr sykling på Ring 3.

Dermed er saken klar:

– Det er lovlig å sykle på alle veier bortsett fra på motorveier, dersom det ikke er skiltet med forbud mot sykling, så dette er feilinformasjon, kommenterer generalsekretær Morgan Andersson i SLF.

«Selvforklarende» – i strid med egen oversikt

Statens vegvesen sier den manglende skiltingen kommer av at det skal være selvforklarende at det ikke er lov å sykle på Ring 3, fordi «det ikke er lagt opp til sykling, og at den har parallelle gangveier og sykkelstier».

Det er lovlig å sykle på alle veier bortsett fra på motorveier, dersom det ikke er skiltet med forbud mot sykling, så dette er feilinformasjon

 

Uttalelsen er i strid med Statens vegvesens informasjon om trafikkregler på egen nettside. Under overskriften «Hvor kan du sykle?» står det at «det er forbudt å sykle på motorveger eller på veger som er særskilt skiltet med forbud mot syklister [vår kursivering], for eksempel på noen bruer og mange tunneler.»

– Er urovekkende

Dette punktet er merket med to forbudsskilt, noe som ifølge Andersson ikke kan tolkes på annen måte enn at unntakene må merkes med slike skilt.

Andersson tilføyer at det er urovekkende at leder for Statens vegvesens trafikkseksjon i Oslo mener premisset for at dette skal være selvforklarende, er at man ikke kan sykle på veier hvor det ikke er lagt til rette for sykling (hva nå det betyr) eller hvor det finnes parallelle gangveier og sykkelstier. Andersson mener vi må forvente at ledere i Statens vegvesen – som har sektoransvaret for sykling – vet at syklister er i sin fulle rett å sykle i veibanen, også selv om det finnes gang- og sykkelvei ved siden av.

– Framstår som usaklig

Statens vegvesen viser også til at det ikke kan skiltes for alt som er forbudt og eksemplifiserer med å vise til blant annet forbud mot traktor og hest og kjerre på en del strekninger.

– Å vise til hest og kjerre framstår som usaklig. I dagens trafikkbilde i hovedstaden kan antall syklister på ingen måte sammenlignes med antall hestekjøretøy. Og når det gjelder førere av traktor, så må ha de være minst 16 år og ha gjennomgått og bestått føreropplæring. Mens alle – uavhengig av alder og erfaring – kan ferdes i trafikken på sykkel. Dette gjør det ekstra viktig at veimyndighetene følger opp egne anvisninger om «særskilt» skilting der det er forbudt å sykle, sier Andersson.

Facebook-posten slettet

Han sier at feilinformasjonen bidrar til negative kommentarer overfor syklister og til å forsterke «fronter» mellom trafikantgrupper. Klokken 18 torsdag hadde SLF registrert over 300 kommentarer på TV 2 Nyhetenes Facebook-side knyttet til tv2.no-saken, mange av dem kritiske til syklister.

Etter at SLF tok kontakt, ble Facebook-posten slettet og artikkelen endret slik at ordet «ulovlig» i tittelen ble fjernet. Men mange hadde merket seg innholdet før det ble endret, påpeker generalsekretæren.

Etterlyser en holdningsendring

SLF er kritisk til flere uttalelser det siste året der politiet og Statens vegvesen har uttalt seg i strid med regelverket:

– Slike kampanjer viser at det er på høy tid med en holdnings- og kunnskapsendring i forvaltningen – som i sitt arbeid for å nå nullvekstmålet i personbiltrafikken skal bidra til at flere nordmenn bytter ut bilen med gange og sykling. Det er kort sagt snakk om å gjøre det enklere å velge sykkel og vanskeligere å velge bil. Neste videokampanje fra veivesenet bør med andre ord være rettet mot bilførere og deres adferd og ansvar, framhever generalsekretær Morgan Andersson i SLF.

Klokken 18 torsdag var det over 300 kommentarer til saken om sykling på Ring 2. Litt senere, etter at Syklistenes Landsforening hadde vært i kontakt med TV 2, ble Facebook-posten slettet.
Fakta om Ring 3

• Riksvei 150 – også kalt Ring 3 – går mellom Lysaker i Bærum og Ryenkrysset i Oslo. Den rundt 15 kilometer lange traseen har to felt i hver retning og er skiltet Ring 3 (ikke med riksvei-skilt).

• Den kalles også Store ringvei, som var det offisielle navnet på traseen før ringveiene i Oslo-området ble nummerert.

Kilde: Wikipedia

Annonse
Annonse
Back to top