Skip to Content
FNs generalforsamling sykkelens betydning for en bærekraftig utvikling og som transportmiddel i hverdagen

Gjennom den vedtatte resolusjonen fra 16. mars 2022 anerkjenner FNs generalforsamling sykkelens betydning for en bærekraftig utvikling og som transportmiddel i hverdagen. Resolusjonen understreker behovet for at land over hele verden «integrerer sykling i offentlig transport, i urbane og landlige omgivelser (…)”. Sykling har samtidig helsemessige fordeler, men enkelte utviklingsland ser fortsatt på sykkelen som en sport snarere enn som transport. Dette er en utfordring og krever holdningsendring.

For at sykkelen skal få ordentlig fotfeste i de ulike landene må trafikksikkerheten forbedres, investeringer i urban infrastruktur må gjøres, og tverrgående strategier i offentlig politikk må fremmes.

Mer anerkjennelse for sykling

Syklistenes Landsforening, sammen med European Cyclists’ Federation, hilser resolusjonen sterkt velkommen. Selv om den ikke er bindende, er det likevel et viktig skritt mot anerkjennelsen av sykkelen som et viktig transportmiddel.

– Vi mener den norske regjeringene i større grad må forplikte seg til økonomiske investeringer i sikker sykkelinfrastruktur og annen politikk som motiverer enda flere til å velge sykkel som deres primære transportmiddel, og som kilde til god helse og bærekraftig miljø, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening.

En ny undersøkelse utført av Elbilforeningen viser en økning i bruken av el-sykler, og at denne i større grad erstatter bil og kollektivtransport.

– Det er gledelig at flere velger elsykkel som fremkomstmiddel. Men, pris er dessverre en barriere for mange. Det finnes i dag støtteordninger for elmoped og andre elkjøretøy, men med en gang du bruker rå muskelkraft så blir det 25 prosent dyrere å sykle. Vi mener det må innføres momsfritak for elsykkel samtidig som regjeringen bør dekke halvparten av kostnaden slik at flere får mulighet til å nyte godt av elsykkelfordelene. Undersøkelser viser at el-syklister oftere lar bilen stå hjemme, sammenlignet med vanlige syklister. Redusert pris vil derfor kunne øke bruken av el-sykkel, fortsetter Morgan.

I vår politisk plattform kan du lese mer om vår sykkelpolitikk og hvorfor vi mener at staten, fylkeskommunene og kommunene, selv etter tiår med gode sykkelintensjoner, fortsatt har en vei å gå.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights