Skip to Content
Trafikksikkerhet og trygghet

Forutsigbare dødsulykker er en spesiell form for tragedie

På ettermiddagen 21. april døde en syklist i en trafikkulykke på St. Hanshaugen i Oslo etter at ha blitt påkjørt av en lastebil. Ulykken var særlig opprørende for oss med et stort sykkelhjerte, ikke bare fordi den var voldsom, men også fordi den dessverre kan sies å ha vært relativt forventet.

Mange av sykkelulykkene skjer som følge av kollisjon med lastebiler. Foto: Pexels

Tekst: Aron Sandell, faglig rådgiver, Syklistenes Landsforening

En avhandling fra NTNU (2018) viser at tunge kjøretøy, i perioden mellom 2000 til 2014, var involvert i cirka en tredel av alle sykkelulykkene med tragisk utfall i norske byer. Halvparten av ulykkene skyldes høyresving, altså at lastebilen svingte til høyre mens syklisten befant seg på høyre side av det tunge kjøretøyet, enten i veibanen eller på parallell sykkelsti/fortau.

Når det gjelder dødsulykken i Oslo må vi fortsatt vente på resultatene av politiets etterforskning før vi kan si noe om årsaksforholdet, men det er ikke utenkelig at denne ulykken følger mønsteret med en høyresvingende lastebil og en syklist i blindsonen.

Ny tilstandsordning for lastebiler i London
At tungtransport utgjør et alvorlig risikomoment for syklistene er ikke unikt for norske forhold. I London, hvor jeg tilbrakte mye tid før pandemien, dør flere syklister hvert år som følge av kollisjon med lastebiler. Statistikken viser at tungtransporten står for mindre enn fem prosent av den totale trafikken i London. Likevel er de involvert i over halvparten av alle dødsulykkene med syklister. I et særlig omtalt og farlig kryss i Holborn, mellom Soho og City of London, har åtte syklister mistet livet siden 2008. Samtlige etter kollisjon med lastebil eller buss. Det siste rapporterte dødsfallet skjedde i mars i år.

Mange av sykkelulykkene har fått mye omtale i både lokale og nasjonale medier i England, mye takket være hardt påvirkningsarbeid fra den lokale syklistorganisasjon London Cycling Campaign. På den måten har de klarte å skape politisk press på myndigheten til å øke trafikksikkerheten- og tryggheten til syklistene. London har derfor nylig innført en tilstandsordning som skal sikre at tunge kjøretøy som kjører i sentrale deler av London har grunnleggende sikkerhetstiltak som speil, blindsone-kamera, sensor og sideplater. Sistnevnte for å hindre at syklistene blir dratt inn under hjulene.

Pålegg om blindsonedetektering i Europa
I juni i år kommer et nytt EU-direktiv som pålegger alle nye og tyngre kjøretøy å innføre blindsonedetektering i form av kamera eller sensorer. I nær fremtid vil det også stilles krav til utforming av lastebilers hytter, blant annet med større vinduer for bedre utsyn. For at direktivene skal få positiv effekt på syklister trygghet i nær tid, må det stilles krav om at alle eldre lastebiler som kjører i bynære områder oppgraderes med lignende sikkerhetsfunksjoner. Slik man har gjort i London.

Forskningen indikerer at krav om førerstøttesystem for blindsonevarsling vil være et effektivt verktøy for å redusere antallet alvorlige ulykker mellom tyngre kjøretøy og syklister. Det alene løser ikke problemene. Det må skje i kombinasjon med en stadig oppgradering av sykkelinfrastrukturen og trafikkreduserende tiltak som reduserer antallet tunge kjøretøy i sentrale bystrøk. Men ettermontering av systemer for blindsonevarsling vil være en billig investering sammenlignet med mange andre trafikksikkerhetstiltak. Derfor bør vi så fort som mulig få på plass krav om montering av slike systemer på alle lastebiler som brukes i norske byområder, før flere syklister mister livet i lignende og forutsigbare ulykker.

Syklistforeningen har nylig invitert byrådet i Oslo til et møte der vi legger frem forslagene, sammen med andre tiltak for økt sikkerhet.

 

Andre relaterte saker

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights