Skip to Content
Høyesterett: Sykling forstyrret trafikken unødig

— Nå må veimyndighetene på banen

Ivar Grøneng forstyrret trafikken «unødig» i kollektivfeltet da han syklet der i rushtrafikken, mener Høyesterett. — Det vil trolig ikke være tillatt å sykle i kollektivfeltet på den aktuelle strekningen i rushtiden og kanskje heller ikke i kollektivfelt langs andre viktige hovedveier i rushtiden, kommenterer Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening (SLF).

«I den konkrete vurderinga måtte syklistens ulemper ved å måtte sykle ein omveg på ein gang- og sykkelveg vegast opp mot trafikkavviklinga på staden», skriver Høyesterett i sin avgjørelse. Alle foto: Roar Løkken

Veimyndighetene må nå på banen, mener SLF, etter at dommen mot Ivar Grøneng i dag ble kjent. Han ble høsten 2018 vinket inn av en politimann som mente det var blitt en luke foran Grøneng og køen bak ham langs Mosseveien.

– Syklister har i lang tid måttet dele veibanen med mange andre trafikantgrupper, enten det er på fortau, gang- og sykkelvei eller i kollektivfelt. Myndighetene har åpnet for dette fordi tilretteleggingen har vært for dårlig. Dommen gjør det enda mer aktuelt å fremskynde tilretteleggingen for alle som sykler, slik at sykling blir trygt og attraktiv og kan gjøres i henhold til regelverket – også i rushtrafikken, oppsummerer Morgan Andersson, generalsekretær i SLF.

Støtte fra Syklistenes Landsforening

Grøneng har hele tiden ment at han ikke var til hinder for trafikken da han syklet i kollektivfeltet på E18 Mosseveien ut av Oslo mot Ulvøya høsten 2018. Han ble frikjent i Oslo tingrett, men saken ble anket til Borgarting lagmannsrett, der han ble dømt til å betale en bot på 8.500 kroner. Han nektet å betale boten og anket til Høyesterett. Der har Norges Cykleforbund og Syklistenes Landsforening vært partshjelpere og støtter Grøneng.

– Vi frykter at dommen kan få bilister til å vise mindre hensyn til syklister i trafikken. Og syklister kan bli presset inn i dårligere alternativer. Dette virker mot ønsket adferd og politiske ambisjoner, det vil si at flere skal velge aktiv transport, sier Andersson.

– Vanskeligere å være syklist

– Syklistenes Landsforening vil vurderer saken videre. Det er nødvendig å tilrettelegge for sykkel i en mye høyere hastighet enn det vi har sett frem til nå. Dette vil være svært avgjørende for å nærme seg politikerne høye ambisjoner og mål om å få flere til å velge sykkel i det daglige, sier Andersson.

Advokat John Christian Elden, som førte saken for Grøneng i Høyesterett, mener dommen vil gjøre det vanskeligere å være syklist i Norge.

– Dette fordi man må vike til side eller finne alternativer dersom man ikke ligger helt oppunder fartsgrensen. Det skal bli interessant å se praktiseringen av dette og hvordan syklister nå må se fremover i tid der de sykler, kommenterer han.

Advokat John Christian Elden, som førte saken for Ivar Grøneng i Høyesterett, mener dommen vil gjøre det vanskeligere å være syklist i Norge.
Både Ivar Grøneng (på første benk) og Morgan Andersson (bak til venstre) fra Syklistenes Landsforening er skuffet over dommen. Her fra tilhørerbenken under behandlingen i Høyesterett i august.
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights