Skip to Content
Sykkelmessen Bike Expo favner vidt. Målet er å vise hvor unik sykkelen er og hvor mange muligheter som åpner seg med sykkel.

Politikerne har fastsatt konkrete mål både når det gjelder andelen syklende i Nasjonal transportplan samt reduksjonen av CO2-utslipp. Det er vært et mål å øke sykkelandelen fra 4,5 til 8 prosent innen 2029, men målet er flyttet ut i fremtiden.

Bike Expo vil sammen med SLF rette oppmerksomheten mot syklistenes sikkerhet og utfordre politikerne i form av et «sykkelting».
– Et sykkelting er en unik mulighet til å samle rikspolitikere til en diskusjon om sykkeltilrettelegging i Norge, sa generalsekretær Morgan Andersson da planene om Bike Expo ble lagt fram.

Mangelfull infrasturktur

Skal myndighetene klare blant annet ambisiøse miljømål som er satt, må vi også få flere til å sykle. Hva gjør vi for å nå målene – har vi noen sykkelstrategi i Norge?

Et sykkelting er en unik mulighet til å samle rikspolitikere til en diskusjon om sykkeltilrettelegging i Norge

 

Utfordringene med vær og topografi er enkle å løse for å få flere til å sykle, noe utstillere på Bike Expo vil vise, i form av elsykler, vesker, traller, klær og utstyr. «Men mangelfull infrastruktur og mangel på tydelig prioritering av syklende i trafikken er fortsatt ikke på plass – 200 år etter at sykkelen ble oppfunnet», skriver arrangørene på sin nettside.

Jobber for regelendringer

Når det gjelder prioritering av syklende: SLF arbeider for at myndighetene skal endre vikepliktsregelverket for syklister. Det er dokumentert at både syklister og bilister ikke forstår hvilke regler som gjelder for syklister.

I tillegg er det dokumentert at det krevende vikepliktsregelverket medfører dødsulykker blant syklister. Utfordringen er spesielt stor der gang- og sykkelvei krysser vei og avkjørsel.

Innledning til debatt starter fredag 2. mars kl. 12.15 – selve debatten går kl. 13.00-14.00.

I debatten deltar samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, klima- og miljøminister Ola Elvestuen samt representanter fra Ap, H, SV, Sp og KrF. Debattleder er Erik Wold.

Les om innlederne og hvem som deltar i debatten, her.  

 

Thor Haraldsen (t.v.) og Bjørn Sætre står bak sykkelmessen, der verdien av sykkel for både sport, transport, miljø og helse skal løftes fram. Her fra lanseringen av Bike Expo. Foto: Roar Løkken
Annonse
Annonse
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights