Skip to Content
— Byvekstavtalene er nøkkelen

Syklende møte i «den framtidige sykkelbyen»

Minst tre ganger så mange sykkelturer i 2030 som i dag. Det er målet Fredrikstad kommunen skal strekke seg mot gjennom et ambisiøst sykkelprogram. Og dette var tema under et syklende møte som ordføreren denne uka takket ja til å delta på.

– Jeg ønsker at Fredrikstad og Nedre Glomma snart kan inkluderes i byvekstavtalene slik at satsingen kan skrus opp enda noen hakk, sier Fredrikstad-ordfører Jon Ivar Nygård (i midten), som takket ja til syklende møte med lokallagsleder Jan Henrik Lund (t.v.) og generalsekretær Morgan Andersson fra Syklistforeningen. Foto: Geir Carlsson l Fredriksstad Blad

Syklistforeningen inviterer ordførere i bykommuner som er aktuelle for byvekstavtaler til syklende møter. Dette er del av et arbeid for å løfte fram satsing på sykkel i Nasjonal transportplan (NTP) og avklare hva som kreves for å få bygget ut et sammenhengende, trygt sykkelveinett i de ulike byene.

– Byvekstsavtalene er nøkkelen til systematisk satsing på sykkel og gange i byene, sier Jan Henrik Lund, leder Syklistenes Landsforening Nedre Glomma, og foreningens generalsekretær, Morgan Andersson.

Forpliktelser og tidsplan

Forutsetningen er, påpeker de, at det legges inn klare forpliktelser og en tydelig tidsplan i disse avtalene. Nettopp byvekstavtaler og utbygging av et sammenhengende sykkelveinett var tema under en times syklende møte med Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård 18. mai.

Gjennom «Sykkelprogrammet» er vi nå i gang med dette viktige arbeidet

 

Målet i kommunens sykkelprogram, som ble etablert i august 2020, er å øke sykkelandelen i Fredrikstad fra 4 til 12 prosent innen 2030. Programmet presenteres under slagordet «den framtidige sykkelbyen». Veksten i sykling skal komme «ved å tilby befolkningen et trygt, sikkert, forutsigbart og sammenhengende sykkelveinett med grønt preg som man kan sykle på året rundt».

Tiltak på tre nivåer

I 2017 ble sykkelplanen «Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad – Strategi og Handling» vedtatt. Den inneholder en detaljert utviklingsplan for sykkelinfrastrukturen i de to kommunene. Der listes det opp en rekke tiltak for å forbedre sykkelinfrastrukturen, organisert på tre forskjellige prioritetsnivåer.

I 2020 ble Fredrikstads sykkelprogram etablert, med flere tilknyttede årsverk. Øystein Buran, som leder arbeidet, sier at den største utfordringen er å utvikle gode løsninger i sentrum for å så binde dette sammen med den etablerte infrastrukturen som allerede finnes i omlandet. Dette arbeidet vil ta noen år, sier Buran.

Venter på byvekstavtale

Ordfører Jon Ivar Nygård er klar på at det gjenstår en god del arbeid før Fredrikstad er blitt en sykkelvennlig by.

– Men gjennom «Sykkelprogrammet» er vi nå i gang med dette viktige arbeidet. Og nå ønsker jeg at Fredrikstad og Nedre Glomma snart kan inkluderes i byvekstavtalene slik at satsingen kan skrus opp enda noen hakk, framhever Nygård.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights