Skip to Content
Mann parkerer sykkel i sykkelkjeller
Oslo kemnerkontor er blant arbeidsplassene som har god tilrettelegging for at de ansatte skal kunne sykle til jobben. Foto: Kjetil Hasselgård
Fakta om Sykkelvennlig arbeidsplass

• Både private og offentlige virksomheter har mulighet til å bli sertifisert som sykkelvennlige gjennom tjenesten, i regi av Syklistenes Landsforening. De kan oppnå gull-, sølv- eller bronsenivå, alt etter hvor høy score de oppnår.

• Over 50 indikatorer innen sykkelparkering, garderobefasiliteter, insentiver og ledelse kartlegges. Sammen med en reisevaneundersøkelse danner det grunnlaget for en rapport som beskriver sykkelforholdene og gir råd om hvilke ytterligere tiltak arbeidsplassen kan gjøre for bedre tilrettelegging.

Kortere vintersesonger mange steder i landet gjør at man nå kan ta i bruk sykkelen tidlig. Og kombinert med tiltak for å hindre koronaviruset, vil flere forsøke å unngå offentlig transport og velge alternative fremkomstmidler, som gang og sykkel, tror Norsk Friluftsliv.

– Ikke alle kan ha hjemmekontor. Mange er nå opptatt av å begrense antall situasjoner der man har nærkontakt med andre mennesker, og for flere er sykkel et godt og attraktivt alternativ Da er det også viktig at arbeidsplassen tilrettelegger for det, og oppfordrer til det, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv – fellesorganisasjonen for 17 friluftslivsorganisasjoner.

Regjeringen har som mål at 20 prosent av alle reiser i byene skal foregå med sykkel.
Trygg sykkelparkering og et sted å tørke våte klær er blant tiltakene Norsk Friluftsliv og Syklistene Landsforening mener arbeidsgivere bør kunne tilby de ansatte nå.

Med den riktige tilretteleggingen kan arbeidsplasser motivere flere ansatte til å velge å starte dagen på to hjul

 

– Det å vite at sykkelen din står trygt og at klærne dine kan tørke uten å være til sjenanse for kollegaer, er for mange viktige forutsetninger for å velge sykkel. Med den riktige tilretteleggingen kan arbeidsplasser motivere flere ansatte til å velge å starte dagen på to hjul, sier Marta Eri, prosjektmedarbeider for Sykkelvennlig arbeidsplass i Syklistenes Landsforening.

Sykkelvennlig arbeidsplass er en sertifiseringsordning eid og driftet av Syklistenes Landsforening. Her kan arbeidsplasser få den hjelpen de trenger for å tilrettelegge for at deres ansatte velger sykkelen til jobb.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights