Skip to Content
Anne Skauen var blant dem som viste hovedforedragsholder under Den nasjonale sykkelkonferansen i 2018, byplanlegger Gil Penelosa, rundt under en sykkeltur i Fredrikstad. – Det er veldig mye bra som skjer i Fredrikstad, roste Penelosa etter en to timers sykkeltur i sentrum. Nå er Skauen valgt inn i SLFs lokallagsstyre.

Som miljø- og klimarådgiver i Fredrikstad kommune var Skauen med i programkomiteen for Den nasjonale sykkelkonferansen i 2018, som Syklistenes Landsforening holdt i Fredrikstad og Sarpsborg i begynnelsen av juni.

Nå er hun prosjektleder for Håpets Katedral, som skal bygge en katedral med byggesteiner av plast vi mennesker har kastet i havet. Samtidig er hun fortsatt engasjert i sykkeltilrettelegging, og dette er bakgrunnen for vervet hun nå har gått inn i.

Enstemmig valgt

Hun er eneste nye medlem i lokallagsstyret, som 19. mars ble valgt ved akklamasjon på Peppes på Sarpsborg torg:

Leder: Jan Henrik Lund (ikke på valg)

Styremedlemmer: Magnus Schaft (ikke på valg), Tanja Tennefoss (gjenvalg), Anne Skauen (ny) Stephan Just (gjenvalg) og Glenn Harald Andersen (ikke på valg).

Varamedlemmer: Stine Syvertsen (ikke på valg), Jon Arne Holm (ikke på valg) og Turid Johansen (ny).

Valgkomiteen: Magnus Schaft (ikke på valg) og Glenn Harald Andersen (ny).

Styret konstituerer seg selv på første styremøte.

Sykkelinspirerende foredrag

I forkant av årsmøtet var det medlemsmøte, der de frammøtte fikk tre sykkelinspirerende foredrag.

Thomas Pettersen fortalte om Bypakkas målsetting, organisering og økonomi, samt sykkelhovedplanen fra 2017, som skal revideres. Han minnet om samarbeidsprosjektet «sykkeluke» 2.–8. juni.

Martha Eri fra Syklistenes Landsforenings sekretariat fortalte om arbeidet med Sykkelvennlig arbeidsplass. Mens Dominika Dubicka fra Inspiria inspirerte med sin sykkelsatsing og ga et innblikk i alt som skjer i aktivitetsparken.

Et forslag fra Mathias Smittil til styret om innspill til Fredrikstads arealplan angående sykkelparkering ble godt mottatt. Styret tar dette videre. Høringsfristen er 1. april.

Protokoll fra årsmøtet i SLF Nedre Glomma 2019

Årsmelding SLF Nedre Glomma 2018

Årsregnskap SLF Nedre Glomma 2018

Valgkomiteens forslag 2019

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights