Skip to Content
SLF med bidrag til «Tidenes idékonkurranse»

Attraksjon med høy wow-faktor

Sammen med Norsk Friluftsliv har Syklistenes Landsforening utviklet ideen til Allemannsrettens hus, et nasjonalt besøks- og kompetansesenter for blant annet aktiv transport, som sykling. Ideen er sendt inn som bidrag til «Tidenes idékonkurranse» fra KLP.

Slik presenterer Norsk Friluftsliv og Syklistenes Landsforening ideen om Allemannsrettens hus.

«Kom inn – kom ut!» Det er slagordet for en attraksjon med høy wow-faktor og friluftslivsopplevelser som ingen før har sett i hovedstaden. Attraksjonen er foreløpig på idéstadiet, presentert i en konkurranse der KLP har bedt om forslag til konsept og innhold for toppetasjen i det nye høybygget BG14B i Oslo. Bygget vil erstatte den gamle postterminalen som ligger i Biskop Gunnerus gate 14b, ved Oslo S.

Ved å komme inn, får du inspirasjon til og en opplevelse av å komme ut

 

Norsk Friluftsliv og Syklistenes Landsforening (SLF) tar utgangspunkt i at Norge mangler et nasjonalt formidlingssenter for friluftsliv og urbane naturbaserte opplevelser. Målet er å skape en ny og viktig møteplass for Norges største fritidsaktivitet samt å være inkubator for utvikling av løsninger for friluftsliv og folkehelse i det 21. århundre.

Takbygd nasjonalpark

SLF er en av 17 medlemsorganisasjoner i Norsk Friluftsliv, og tanken er å involvere alle disse organisasjonene i å bygge et besøks- og kompetansesenter, en attraksjon med høy «wow-faktor» og friluftslivsopplevelser ingen før har sett i byen.

Ideen er blant dem som er presentert i en digital utstilling, og der heter det blant annet:

«Det vil være topptur-muligheter, takbygd nasjonalpark, via ferrata, bålplass og fossefall. Her får du inspirasjon til naturopplevelser, muligheter til selv å prøve aktiviteter, kunnskap om byplanlegging, nærfriluftsliv og naturen som læringsarena i skolen. Organisasjoner vil holde kurs og seminarer, og gjøre medieproduksjoner. Vi vil skape et fyrtårn som gir utsikt til framtidens løsninger for naturopplevelser og innsikt i allemannsrettens og friluftslivets betydning for folkehelsen. Ved å komme inn, får du inspirasjon til og en opplevelse av å komme ut.»

For innbyggere og skoler

Tanken er at Allemannsrettens hus skal brukes av innbyggere, organisasjoner, skoler, medier og kommunale arealplanleggere. Toppetasjen skal romme blant annet et moderne formidlingssenter og møterom inspirert av vitensentre og landskapsarkitekter, framgår det av bidraget som er sendt inn.

En egen jury er godt i gang med å vurdere alle forslagene. Juryen skal først velge tre vinner-ideer som vil motta kr 100.000 hver. Planlagt annonsering blir i overgangen januar/februar 2020.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights