Skip to Content
Regjeringen åpner for mer sykling i naturen

— Dette er svært gledelig

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen gir i Handlingsplan for friluftsliv klar beskjed om at sykling og ferdsel til fots i større grad skal likestilles. — Dette er svært gledelig og en endring vi har ønsket oss, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening.

Generalsekretær Morgan Andersson på tur til Rondvassbu i Rondane, på et av de få stedene i nasjonalparker hvor det i dag er tillatt å sykle.

Det åpnes dermed for mer sykling på veier, stier og kjørespor i i nasjonalparker og i vernede områder. Syklistenes Landsforening tror dette vil fjerne uklarheter og minske konfliktene mellom syklister og turgåere i skog og mark.

I tiltaksplanen, som statråden la frem i går, lover regjeringen at den innen 2020 skal ha revidert forskriftene for nasjonalparkene og landskapsvernområdene, slik at det i større grad blir lovlig å sykle på veier, stier og kjørespor i disse områdene.

Mer likestilte

Endringene skal sikre at sykling og ferdsel til fots i større grad skal ha de samme reglene, med unntak for områder der ekstra vern er nødvendig.

Vi er godt fornøyd med disse tiltakene, som er i tråd med SLFs innspill til friluftsmeldingen

 

– Dette er svært gledelig og en endring vi har ønsket oss, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening (SLF) til NRK.

Her er noen av tiltakene i handlingsplanen:

  • Legge til rette for at det i nye naturreservater blir tillatt med sykling og riding på eksisterende veier og stier, dersom verneverdier i området ikke er vurdert å være sårbare for slik påvirkning.
  • Fremme styrking av ferdsel i naturen, primært gjennom informasjon, skilting og merking samt enkel infrastruktur.
  • Bidra til opplæring i friluftsliv som kulturell kompetanse og trygg ferdsel på eget ansvar, ved å støtte opp om opplæring til friluftsliv gjennom friluftslivsorganisasjoner og friluftsråd.
  • Kartlegge forskjeller i terrengslitasje og forstyrrelser som forårsakes av syklende og gående på stier i utmark.
  • Kartlegge forskjeller i terrengslitasje og forstyrrelser mellom vanlige sykler og el-sykler på stier i utmark.

I tråd med SLFs innspill

– Vi er godt fornøyd med disse tiltakene, som er i tråd med SLFs innspill til friluftsmeldingen. Vi mener videre at bruk av elsykkel må likestilles med konvensjonell sykkel – slik den gjør i forskrift til veitrafikkloven – i alle berørte lovverk, som motorferdselsloven, friluftsloven og markaloven. Dette vil med andre ord si at elsykkel tillates brukt på samme områder i utmark, inkludert nasjonalparker og vernede områder, som ordinære sykler, kommenterer Andersson.

Han viser til at det så langt ikke er dokumentert at bruk av elsykkel medfører nevneverdig større slitasje på underlaget enn konvensjonell sykkel.

Fordeler med elsykkel

– Det er primært ved akselerasjon og nedbremsing at en sykkel skaper størst slitasje. Det er imidlertid mulig for en elsyklist å holde en jevnere hastighet med mindre akselerasjoner enn ved konvensjonell sykkel. Elsyklisten kan også sitte mer, noe som gir bakhjulet bedre kontakt med bakken. Elsykling støyer ikke eller forurenser, som er viktige motiv for restriksjoner i motorferdselsloven, påpeker Andersson.

Adgang for elsykkel vil gjøre turområdene tilgjengelig for flere. SLF viser til at blant andre eldre mennesker, personer med sykdom og personer med nedsatt funksjonsevne lettere vil kunne ta seg frem i naturen.

Annonse
Annonse
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights