Skip to Content
Åse Røstum Norang (t.v.), Magnus Wien Klæboe og Bodil Motzke er blant tusenvis av ansatte i Oslo kommune som i løpet av året vil jobbe i en nysertifisert Sykkelvennlig arbeidsplass. Alle foto: Roar Løkken
Fakta om Sykkelvennlig arbeidsplass

• Både private og offentlige virksomheter har mulighet til å bli sertifisert som sykkelvennlige gjennom tjenesten, i regi av Syklistenes Landsforening.

• De kan oppnå gull-, sølv- eller bronsenivå, alt etter hvor høy score de oppnår.

• Over 50 indikatorer innen sykkelparkering, garderobefasiliteter, insentiver og ledelse kartlegges.

• Sammen med en reisevaneundersøkelse danner det grunnlaget for en rapport som beskriver sykkelforholdene og gir råd om hvilke ytterligere tiltak arbeidsplassen kan gjøre for bedre tilrettelegging.

Hun er blant et 30-tall ansatte i Undervisningsbygg som jevnlig sykler til jobb. Gjennom god tilrettelegging og opplevelser som Tour the Schools er målet å få enda flere av de 200 ansatte til å velge pedalkraft til og fra jobb. Mer om turopplegget lenger ned.

– Uten denne tilretteleggingen ville jeg ikke ha syklet på jobb. Jeg kan parkere sykkelen tørt og trygt innendørs, før jeg skyller av den, tar en dusj og låser inn klær og utstyr i et garderobeskap, sier Åse Røstum Norang, som er seksjonsleder i det kommunale foretaket.

I miljøhovedstadsåret

Hun er blant tusenvis av ansatte i Oslo kommune som i løpet av året vil jobbe i en nysertifisert Sykkelvennlig arbeidsplass. I anledning av at Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019, satser kommunen ekstra på å legge til rette for sykling, og kommunen og SLF har inngått en avtale om å sertifisere minst 100 av dens arbeidsplasser rundt omkring i byen.

Den største motivasjonen min er at jeg blir glad av å sykle

 

Sammen med Bydel Østensjø er Undervisningsbygg først ut med å bli sertifisert. Det vil si at Syklistenes Landsforening (SLF) har kartlagt over 50 indikatorer innen sykkelparkering, garderobefasiliteter, insentiver og ledelse. Og resultatet er så godt at Undervisningsbygg vil få overrakt en plakett i sølv.

(Saken fortsetter under bildet)

Det er enkel tilgang til trygg og tørr parkering for de som sykler.

Ser etter forbedringer

– Vi tror dette vil bli lagt merke til som en positiv mulighet for alle ansatte i Undervisningsbygg. Det vil synliggjøre – og gi stadige påminnelser om – hvor godt tilrettelagt det er for sykling hos oss. Det gir oss også en mulighet til å benchmarke oss med andre for å se hvor gode vi faktisk er, og om det er områder hvor vi kan bli enda mer sykkelvennlige på, kommenterer Bodil Motzke, som er miljørådgiver i Undervisningsbygg og kontaktperson under sertifiseringen.

Selv sykler hun fra Prinsdal til Helsfyr to–tre ganger i uka i sommerhalvåret, en strekning på 15 kilometer.

– Den største motivasjonen min er at jeg blir glad av å sykle. I tillegg får jeg vært ute, og jeg holder meg i form, sier Motzke.

Sperrer av sykkelfelt

Hun setter pris på at mye av sykkelveien er lite trafikkert, godt unna biltrafikk. Mens kollega Åse Røstum Norang, som sykler fra Nordstrand, føler seg mer utsatt på vei til jobb.

– Det burde vært langt flere strekninger med sykkelveier som er adskilt fra annen trafikk. I tillegg er det krevende med byggeplasser der det sperres av inn på sykkelfelt, slik at jeg må svinge ut i ordinær veibane. I tillegg er det lite varsling på slike steder. Alt dette bidrar til redusert trygghet og framkommelighet, sier Norang.

– Rett og slett bekvemt

Kollega Magnus Wien Klæboe velger ofte en av foretakets fire elsykler når han som seksjonsleder for utbygging skal ut på befaring.

– Elsykkel er desidert raskeste framkomstmiddel. To av disse syklene er utstyrt med piggdekk, og dette har gjort at jeg har kunnet sykle ut også på vinteren. Det er rett og slett bekvemt, og jeg trenger ikke å tenke på å finne parkeringsplass. Samtidig er det godt å komme fram for egen maskin, framhever Klæboe.

Tusenvis av nye p-plasser

Undervisningsbygg er Oslos største eiendomsforvalter, med ansvar for blant annet 177 skoler. Cirka 85 000 elever og 13 000 ansatte bruker daglig disse skolebyggene. Og som del av en bevisst sykkelpolitikk har foretaket fått på plass rundt 500 nye sykkelparkeringsplasser på skolene siden sist sommer, og 1000–1500 nye sykkelparkeringsplasser installeres i sommer. Minst halvparten av de nye plassene blir under tak.

Og hvert år arrangerer Undervisningsbygg det de kaller Tour the Schools, hvor ansatte blir invitert med på en visningsrunde på sykkel til skoler de har bygd. Turen ender med en sosial samling. De registrer også ansattes sykkelaktivitet gjennom Sykle til jobben-aksjonen.

– Vil dere utfordre noen av deres samarbeidspartnere til å bli sertifisert?

– Vi deler bygg og sykkelfasiliteter med Miljødirektoratet, som har mange av de samme forutsetningene som oss til å bli sertifisert. I Oslo kommune vil jeg utfordre de andre, byggforetakene som Omsorgsbygg, Boligbygg og Kultur- og idrettsetaten til å bli Sykkelvennlig arbeidsplass, sier Motzke.

Vaskeplassen er stor og ligger i parkeringsrommet.
I garderobene er det låsbare skap.
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights