Skip to Content

Grønne sykkelruter – Kristiansand

Grønne sykkelruter er et prosjekt i regi av Syklistenes Landsforening, som har kartlagt 61 naturpregede og trygge sykkeltraseer i de ni største byområdene i landet. Dette er "opplevelses-alternativer" for blant annet pendlere, familier og eldre, traseer hvor du kan komme unna støyen og stresset fra bilveiene.


Back to top
Verified by MonsterInsights