Skip to Content
Nyvalgt leder av Syklistenes Landsforenings hovedstyre, Baard Amundsen, sammen med datteren Martha under badestopp på «Norges hyggeligste sykkeltur» – fra Feragen til Ljøsnåvollen utenfor Røros. Foto: privat
Syklistenes Landsforenings nye hovedstyre

Syklistenes Landsforenings nye hovedstyre ble valgt inn på sist landsmøte, som ble holdt i Bergen 19.–20. oktober 2020:

Leder: Baard Amundsen

Nestleder: Anne Haabeth Rygg (ny)

Styremedlem: Randi Kiil (gjenvalgt)

Styremedlem: Geir Egilsson (gjenvalgt)

Styremedlem: Eva Preede (ny)

Styremedlem: Emil Snorre Alnæs (ny)

Varamedlem: Trond Solem (ny)

Varamedlem: Gjermund Abrahamsen Wik (ny)

Les om styremedlemmene lenger ned i saken her.

Amundsen og resten av styret ble valgt under foreningens landsmøte, som ble holdt i Bergen 19.–20. oktober.

– Jeg tror det blir av særlig stor betydning fremover å synliggjøre for politikere og myndigheter hvor konstruktivt og kostnadseffektivt det er å investere i trygge sykkelveier og annen god sykkelpolitikk. Sammen med resten av styret håper jeg å kunne være en ressurs for sekretariatet i deres viktige og gode arbeid for syklistene og syklismen i årene som kommer, sier Baard Amundsen.

Hverdagssyklist i alle år

Han ble for to år siden valgt inn i hovedstyret og ble nestleder etter at Arild Hermstad trakk seg som styreleder da han ble valgt til nasjonal talsperson for MDG. Nå har Amundsen overtatt ledervervet etter Jan Henrik Lund, som gir seg etter en årrekke som medlem av styret. Lund vil likevel være aktiv i lokallaget for Nedre Glomma, der han har vært leder siden 2009.

Av særlig stor betydning fremover tror jeg det blir å synliggjøre for politikere og myndigheter hvor konstruktivt og kostnadseffektivt det er å investere i trygge sykkelveier og annen god sykkelpolitikk

 

Amundsen har vært kommunikasjonssjef i Advokatforeningen siden 2011, der han leder kommunikasjonsteamet og jobber med utvikling av medlemsservice og med politisk påvirkning. Han har juridisk embetseksamen og har en god del styreerfaring, blant annet som styreleder i Kreativt Forum, interesseorganisasjonen for kreative kommunikasjonsfag, samt som styreleder i designbyrået Form til fjells. 56-åringen har vært hverdagssyklist – og til dels treningssyklist – i alle år.

Bystyremedlem og ny nestleder

– Jeg håper min kompetanse om nettopp kommunikasjon, markedsføring, PR og politisk påvirkning kan bidra til at Syklistenes Landsforening blir enda tydeligere på sykkelens fortrinn når det skal utformes politikk for å løse utfordringer som klima, folkehelse, plassmangel i byene, luftkvalitet og økende inaktivitet i store folkegrupper, framhever Amundsen.

Ny nestleder – og ny i styret – er Anne Haabeth Rygg, som er nyvalgt bystyremedlem i Oslo som representant for Høyre. 46-åringen har tidligere sittet i Oslo bystyre i flere perioder. Hun har høy kompetanse både innen samferdsel, politiske prosesser, politisk påvirkning og ledelse.

Sykkel ble et prioritert område i Forbrukerrådet da hun var avdelingsdirektør i Forbrukerrådet, og sykkel ble et prioritert område også da hun senere ble avdelingsdirektør i NAF. Anne har hatt stilling som politisk rådgiver både for regjeringen og byrådet i Oslo. Hun er en ivrig helårssyklist – og helårsseiler. Hun arbeider nå i eget PR-byrå.

Og her er de øvrige medlemmene av styret:

Randi Kiil (60) har vært med i SLFs hovedstyre siden 2017 og er kommunikasjonsleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen siden 1994. Hun bruker sykkel til aktiv transport, er statsviter av utdanning og sitter også i styret i Folkeuniversitetet.

Geir Egilsson (49) har vært med i SLFs hovedstyre siden 2017 og har i flere år vært leder i SLF Hamar. Han Jobber som sivilarkitekt og byplanlegger i Asplan Viak. Før det var han byplanlegger i Hamar kommune.

Eva Preede (63), som i mange år har jobbet som sjefarkitekt i Statens vegvesen, med Tønsberg som arbeidssted. Hun er særlig opptatt av miljøvennlig transport og bærekraftige byer og har jobbet mye med bypakker, byutredninger og bystrategier. Preede har i mange år vært ihuga helårssyklist

Emil Snorre Alnæs (32) har blant annet god kjennskap til politikk og politiske prosesser gjennom sine verv i Miljøpartiet De Grønne. Han er styremedlem i Gamle Oslo MDG og er nestleder i byutviklingskomiteen i Gamle Oslo. Emil Snorre er for mange en kjent stemme for sykkel på Twitter.

Varamedlemmer:

Trond Solem (44) er prosjektleder for sykkel i sekretariatet i Buskerudbyen og har over ti års erfaring med frivillig arbeid i sykkel-interesseorganisasjoner, først i London Cycling Campain og deretter i SLF. Trond har sittet i styret i SLF Oslo i mange år, blant annet som styreleder.

Gjermund Abrahamsen Wik (44) er leder for SLF Alta, men er mest kjent som en nyskapende folkehelsekoordinator og koordinator for prosjektet Sykkelbyen Alta. Store og små kommuner har latt seg inspirere av Wik og eksempelvis kommunens satsinger på snarveier og på vintersykling-kampanjer.

Konkurranse om oppmerksomheten

Styrelederen viser til at hver eneste syklist bidrar til å redusere klimautslippene, forbedre folkehelsen og skape hyggeligere byer og tettsteder.

– Sykkelen er imidlertid ikke eneste tiltak som kan bidra til å løse mange av disse problemene. Det er konkurranse om politikernes oppmerksomhet, og om fellesskapet lommebok, rundt hvilke politiske satsinger som er best egnet til å løse klimakrisen og andre av vår tids store utfordringer. Mange av de politiske tiltakene sykkelen i praksis konkurrerer mot her, har rike industriselskaper i ryggen. Tesla og andre elbilprodusenter har for eksempel penger til å benytte de aller beste PR-byråene og lobbyistene for å nå frem i politikernes bevissthet, mens sykkelen må stole på organisasjoner som Syklistenes Landsforening i dette arbeidet, sier Amundsen.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights