Skip to Content
Den store, nasjonale brukerundersøkelsen i 2022

Sykkelundersøkelsen

Hva synes du om tilretteleggingen for sykling? Sykkelundersøkelsen 2022 er en nasjonal undersøkelse og sammenligning av hvordan syklister opplever kommuner de sykler i utfra et brukerperspektiv. Den vil være åpen 1. juni – 31. juli.


Nå er det syklistenes tur til å bli hørt!

Del din mening!

Fra 1. juni 2022 kan du som sykler jevnlig i Norge fylle ut spørreskjemaet via denne lenke.

Fakta om undersøkelsen

Sykkelundersøkelsen 2022 er en nasjonal undersøkelse og sammenligning av hvordan syklister opplever kommuner de sykler i utfra et brukerperspektiv. Undersøkelsen vil ligge til grunn for kåringen av Norges beste sykkelby og er åpen fra 1. juni til og med 31. juli. Syklistenes Landsforening har annethvert år siden 2008 kåret Norges beste sykkelby. Senest, i 2018, vant Kristiansand (2020 ble det ikke noe på grunn av pandemien).

Sykkelundersøkelsen 2022 er en digital og anonym brukerundersøkelse, åpen for alle som sykler. Respondentene tar stilling til 28 påstander om sykkeltilrettelegging i kommunen de sykler i. Kommunene vil bli rangert etter seks områder: generell tilfredshet, trygghet, sikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet, og sykkelens prioritering i kommunen. Resultatene vil bli presentert i september 2022 på Den nasjonale sykkelkonferansen i Hamar.

Spørsmålene som blir besvart i 2022
Ta stilling til hvordan din kommune står seg i forhold til følgende påstander:

Generell tilfredshet
1. Min kommune er generelt sett en god sykkelkommune
2. Jeg vil anbefale andre å sykle i min kommune

Trygghet
3. Jeg føler meg trygg når jeg sykler i min kommune
4. Det er trygt for barn å sykle i min kommune

Sikkerhet
5. Syklende har egne arealer som er separert fra andre trafikantgrupper
6. Når jeg må dele arealer med motorkjøretøy er trafikkmengden og fartsgrensen lav
7. Vedlikeholdet av sykkelveinettet er bra om vinteren
8. Vedlikeholdet av sykkelveinettet er bra om sommeren
9. Sykkelveinettet har tilstrekkelig med veilys
10. Syklister ledes tydelig og trygt forbi byggeplasser

Fremkommelighet
11. Sykkelrutene tar den strakest mulige veien
12. Sykkelrutene er godt skiltet
13. Kryss og trafikklys er utformet for å gi syklister prioritet og forkjørsrett
14. Sykkelveiene er brede nok
15. Sykkelveiene har ingen faste hindringer (f.eks. stolper, bommer, kantstein og lignende)
16. Kjøretøy, varer, byggematerialer, og lignende blokkerer sjelden sykkelveiene

Tilgjengelighet
17. Min kommune har et utvidet nett av sammenhengende sykkelveier
18. Det finnes tilstrekkelig med sikre sykkelparkeringer hvor jeg ønsker å parkere
19. I min kommune finnes det en god ordning for leiesykler/bysykler
20. Det er enkelt å ta med sykkelen på kollektivtransport i min kommune
21. Når jeg sykler i min kommune så er underlaget jevnt og komfortabelt å sykle på og fritt for sølepytter
22. Jeg setter pris på miljøet rundt sykkelrutene og synes den er tiltalende

Sykkelens prioritering i kommunen
23. Det blir bedre og bedre å sykle i min kommune
24. Sykling gis tilstrekkelig med prioritet i planlegging av infrastruktur i min kommune
25. Det er lett å melde om feil og hindrer eller problem (som hull i veien, farlige kryss, osv.) til min kommune
26. Når det rapporteres inn feilmeldinger eller hindringer for sykkeltrafikken setter kommunen raskt i verk tiltak
27. Det finnes god informasjon om sykling og sykkelruter i kommunen
28. Min kommune gir sykkelfremmende økonomiske insentiv til privatpersoner og bedrifter

Kommunikasjonspakke for kommuner, fylkeskommuner og Syklistforeningens lokallag

Gå ikke glipp av muligheten til å få detaljert brukerinnsikt! Kommuner og fylkeskommuner som på ulike måter selv sprer undersøkelsen til innbyggene vil få best svarprosent. En kommunikasjonspakke kan bli lastet ned her.

Alle svar på undersøkelsen blir med i den nasjonale hovedrapporten, men bare kommuner med tilstrekkelig antall svar blir med i rangeringen og får en egen gratis kommunerapport:

Over 200 000 innbyggere ≥200 svar
100 000 – 200 000 ≥100 svar
50 000 – 100 000 ≥75 svar
20 000 – 50 000 ≥50 svar
Under 20 000 ≥25 svar

Det vil være mulig å følge svarfrekvensen i sanntid via denne lenke.

Vil du bli med i Sykkelpanelet?

Syklistenes Landsforening gjør nå en unik satsning for å få økt kunnskap om sykkelforholdene. Vi oppretter derfor et undersøkelsespanel som fokuserer på opplevelsen til deg som sykler jevnlig i Norge. Resultatene vil hjelpe kommuner og myndigheter med å legge bedre til rette for sykling. Registrer deg fra 1. juni her for å få tilsendt undersøkelser om sykling et par ganger i året.

Kontakt

Emil Rensvala, fagsjef, tfn. 41213484, emil@syklistforeningen.no

Historikk
Syklist i egen by

Brukerundersøkelsen "Syklist i egen by" ble gjennomført annethvert år 2008-2018. Senest, i 2018, svarte medlemmer i Syklistenes Landsforening på elleve spørsmål. I tillegg ble de ti beste kommunene analysert i forhold til syv objektive variabler om sykkelfremmende arbeid og infrastruktur.

Utvikling i 2022 og 2023
I 2022 byter undersøkelsen navn og Syklistforeningen utvikler metodikken med flere og bedre spørsmål, med formål å samle verdifull data om syklingen i Norge. Kommuner med tilstrekkelig antall respondenter får en egen, detaljert innsiktsrapport om sykkeltilfredshet i den aktuelle kommunen.

Foreløpig plan er at i 2023 gi kommuner mulighet til å delta i en detaljert benchmarking-undersøkelse om det sykkelfremmende arbeidet, med objektive data.

Resultat 2018

Resultatet av kåringen i 2018, med forrige plassering (2016) i parentes:

1       Kristiansand   (2)
2       Lillestrøm   (1)
3       Stavanger   (5)
4       Kongsberg   (3)
5       Trondheim   (7)
6       Arendal   (8)
7       Asker   (9)
8       Sandnes   (13)
9       Tønsberg   (12)
10     Lillehammer   (11)
11     Larvik   (15)
12     Porsgrunn   (6)
13     Molde   (25)
14     Oslo   (16)
15     Hamar   (4)
15     Fredrikstad   (16)
17     Drammen   (14)
17     Sandefjord   (16)
19     Sandvika   (16)
20     Kolbotn   (21)
21     Mandal   (20)
22     Skien   (10)
23     Bergen   (25)
24     Tromsø   (22)
25     Haugesund   (28)
26     Bodø   (23)
27     Sarpsborg   (24)
27     Hønefoss   (27)
29     Moss   (29)
30     Ålesund   (30)

Les også: Kristiansand kåret til beste sykkelby

Back to top